Kniha Vychováváme děti a rosteme s nimi

Knížku si můžete objednat na emailu peta.kutackova zavináč gmail.com. Cena: 269,- Kč + poštovné, které činí 71,- Kč za dobírku (celkem tedy 340,-) nebo 37,- Kč (celkem 306,-), pokud za knihu zaplatíte předem na účet č. 2600220911/2010 (v takovém případě, prosím, uveďte do zprávy pro příjemce "kniha" a vaše jméno).

Kniha představuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem. Nejen teoreticky, ale i na mnoha příkladech z praxe zjistíme, že svým dětem můžeme důvěřovat a bezpodmínečně je milovat. Pouze se musíme zbavit starých naučených a nefunkčních vzorců chování.

Vysvětluje, proč ovládání, manipulace a tresty ve výchově nefungují. Vychovávat neznamená ovládat. Jestliže vnímáme potřeby svých dětí, necháme jim volnou cestu k jejich naplnění.

Ukazuje postup, jak se zbavit špatných výchovných vzorců a růst spolu se svými dětmi. Dítě zrcadlí naše postoje.

Umožňuje nám, abychom porozuměli dítěti, které pak může naplnit své nejlepší předpoklady ne proto, že se nás bojí, ale proto, že to chce ze své svobodné vůle. Naslouchejte svému dítěti a ne hlasům ze své minulosti nebo nátlaku rodiny a přátel.

Dokazuje, že jen děti, které dostaly bezpodmínečnou lásku a důvěru svých rodičů, vyrůstají v sebevědomé lidi, emocionálně odolné a schopné vést své životy samostatně a radostně. Uznejte pocity a emoce svého dítěte a důvěřujte mu. Přirozeně touží dělat správné věci, vyhovět a potěšit vás.

Obsah

Kapitola první - rozmluva, která léčí a sbližuje
 • Je uznání pocitů skutečně účelné?
 • Komunikační S.A.L.V.E.
 • Malé děti a emocionální slova
 • Kdy může uznání zranit
 • Zlé pocity, milující slova
 • Když od dítěte něco žádáme
 • Přetáčení
 • Uznání nevysloveného
 • Rozhovory o ztrátách a přeměnách
 • Jak se omluvit, aby se dítě mohlo cítit opět dobře
 • Když komunikace nefunguje
Úvod k pěti primárním dětským potřebám - jak pochopit chování dítěte

Kapitola druhá - Láska

 • Láska není odměna
 • Jak děti pociťují lásku
 • Co je to rozmazlování
 • Odlišení vlastních potřeb od potřeb dítěte
 • Když dítě pochybuje o vaší lásce
 • Jak znovu získat schopnost bezpodmínečně milovat
 • Jak se zbavit strachu ze ztráty kontroly
 • Nebojte se poskytnout jasné vedení
 • Jak se zbavit strachu z nedostatku
 • Láska k sobě jako výchova (strach prosadit sebe)
 • Dělat radost rodičům
 • O důslednosti
Kapitola třetí - sebevyjádření
 • Emocionální projevy dítěte
 • Odvaha cítit
 • Pláč
 • Separační úzkost a potřeba pláče
 • Záchvaty: pláč kvůli potřebě nebo potřeba pláče?
 • Cena ovládání
 • Když dítě používá záchvaty, aby dostalo, co chce
 • Vedení rodičů
 • Jak zabránit psychologii "oběti"
 • Nasloucháme hněvu dítěte
 • Zpracování minulých zranění
 • Rodičovské sebevyjářeníKapitola čtvrtá - Emocionální jistota
 • Vaše pocity a bezpečí dítěte
 • Jak rozpoznat chování založené na strachu
 • Jak předcházet lhaní, zatajování a dalším projevům strachu
 • Cena za ovládání dítěte
 • Jak bezpečně vyjádřit nevyhnutelný strach
 • Bezpečí vyjádřit nenávist
 • Nenávist mezi dětmi  
 • "Kéž bych se zbavil sestřičky!"
 • Pocity nenávisti vůči rodičům
 • Poskytujte pomoc a ne strach
Kapitola pátá - Samostatnost a moc
 • Děti potřebují péči rodičů
 • Uvolnění dětské agrese
 • Jak předejít problémům, když nejsme doma
 • Tělesné hry
 • Lechtání
 • Zápas
 • Poslušné dítě
 • Rozvoj samostatnosti
Kapitola šestá - sebevědomí
 • Základní kameny sebedůvěry
 • Co je a co není sebedůvěra
 • Sebevědomí, sourozenci a vrstevníci
 • Ponižování mezi sourozenci

Comments