Otázky a odpovědi

Na tomto místě pro vás překládáme různé otázky rodičů, na které Naomi Aldort odpovídala na webové stránce kontaktního rodičovství www.mothering.com (v originále je najdete také na www.naomialdort.com/answers)