Dcéra vraví často „nie“

Moja dcéra má 2,5 roka. Keď bola menšia, zvykla som jej na niektoré veci povedať „nie“. Najčastejšie to bolo s ľútosťou. Teraz to používam málokedy, vediac, aké môže byť škodlivé to počúvať. Môj problém je, že teraz hovorí často „nie“ ona. Niektoré dni je boj ohľadom všetkého... obliekanie „nie“, výmena plienky „nie“, umyť zuby „nie“. Kiež by som to mohla zvrátiť a nehovoriť „nie“ v prvopočiatkoch. Môžem nejako zastaviť tento vzor? Vrelá vďaka.


Milý rodič,

Táto fáza vývoja je normálna a zdravá. Vaša dcéra si primerane presadzuje svoju vôľu. Spojte sa s jej potrebami, aby ste jej mohli vyhovieť. Spojením sa myslí, že vy, rodič, sa spojíte so svetom svojho dieťaťa za jej podmienok. Môže to znamenať ísť sa hrať von bez šiat alebo ohlásiť vychádzku, takže môže ostať vyzlečená doma.

Iný spôsob, ako sa skontaktovať sa s jej zdravou potrebou vravieť „nie“, je hrať mocenské hry, ako je popísané v mojej knihe „Vychováváme deti a rosteme s nimi“. Vyberte niečo bezpečné, čo môže robiť proti vašej vôli, a urobte drámu ohľadom jej odmietania. „Ó nie, ona sa neoblečie, nemôžeme ísť. Ó nie, budeme musieť ostať doma navždy, čo len budeme robiť?“ Pokračujte, aby ste posilnili jej „nie“, až kým ju to plne neuspokojí. Budete sa potom nielen že cítiť v spojení, ale v skutočnosti podporíte aj zdravý proces sebauvedomenia.

Doplním – buďte si vedomí jej potreby autonómie, keď volíte svoje slová. „Teraz sa musíš obliecť“ je bez rešpektu a podnieti potrebu dieťaťa odporovať (zrejme to nehovoríte, ale chcela som uviesť extrémny príklad). „Daj mi vedieť, kedy sa chceš obliecť, aby sme mohli ísť do parku“ ponecháva silu rozhodovať v jej rukách. A ak sa tak nerozhodne, nechoďte. Podobne, nevnucujte jej svoju vôľu, neprerušujte jej hru, pretože chcete ísť na nákup. Rešpektujte ju tak, ako by ste rešpektovali dospelého a bude mať oveľa menšiu emocionálnu záťaž ohľadom plynutia s prúdom a menšiu potrebu vravieť „nie“. Eliminujte „nie“ nie len vo vašich slovách, ale tiež v činoch. Nechajte jej život byť „áno“, aby mohla byť v kľude.

Dokonca aj keď musíte odmietnuť požiadavku vášho dieťaťa, môžete vyjadriť „áno“ jeho úmyslu. „Vidím, že chceš rozlievať vodu po celej kuchyni. Poď sa hrať von s hadicou.“ Alebo „vidím, že sa ti páči maľovať na stenu“ a vyberte stenu, na ktorú môže maľovať, alebo prikryte kus steny hrubým papierom. Byť rodičom znamená vzdať sa kontroly a pritom ostať súcitným vodcom. Byť vodcom neznamená zariadiť všetko na svoj spôsob, ale vytvoriť podmienky, aby bolo ľahké súhlasiť.

Srdečne Naomi Aldort, http://authenticparent.com/

Přeložila Daniela Vávrová

Comments