Webové semináře
Nová sada webových seminářů s Naomi Aldort začne v říjnu 2014 a skončí v květnu 2015. Součástí sady budou dva druhy seminářů - klasické a hluboké - od každého druhu proběhne jeden seminář měsíčně. 

V neděli 31.5. 2015 se uskuteční bonusový webinář s tématem:
Vychováváme zdravé děti: strava, porod, zuby, očkování, životní styl šetrný k životnímu prostředí

Webové semináře probíhají ve virtuální místnosti, do které mohou účastníci z celého světa vstupovat prostřednictvím svých počítačů u sebe doma. Češi a Slováci si mohou v místnosti zvolit simultánní tlumočení do češtiny a účastnit se semináře (poslouchat i klást otázky) v češtině.

Semináře trvají vždy dvě hodiny - a to v sobotu večer 20:00-22:00.

Klasické semináře budou probíhat podobně jako minulé webové semináře: účastníci pošlou týden před seminářem svoje otázky a budou o nich hlasovat - Naomi bude potom hodinu mluvit k tématu a hodinu zodpovídat otázky podle pořadí v hlasování s tím, že jich zodpoví většinu, ale některé jen stručně.
Při hlubokých seminářích také proběhnou otázky předem a hlasování a Naomi bude také nějaký čas mluvit k tématu, v sekci otázek se však bude zabývat jen několika málo vybranými otázkami do hloubky - bude s tazateli pracovat podobně, jako to dělala na seminářích naživo - to znamená, že bude pomáhat účastníkům hledat odpovědi na konkrétní otázky ve svém nitru.

Tady je seznam témat a termínů seminářů. Červeně jsou označené klasické semináře, modře hluboké semináře.
Zelenou barvou jsou označené "dvojité" čtyřhodinové semináře, které budou součástí setkání rodičů to znamená, že se jich budete moci účastnit buď sami ze svých domovů na počítači, nebo společně s dalšími rodiči inspirovanými učením Naomi.


1.11. Spravedlnost mezi dětmi: jak z nich nedělat "útočníky" a "oběti"; jak děti podpořit tváří v tvář nadávkám druhých

8.11. čtyřhodinový (nový termín): Vedení: Jak "vydláždit cestu, aby se dítě chovalo dobře ze své vlastní svobodné vůle. Jak rozpoznat situace, kde je potřeba být vůdcem

15.11. Jak podpořit děti, aby se dokázaly vyrovnat se svými vlastními emocemi

22.11. Potřeby rodičů: Jak respektovat děti a zároveň i sebe sama. Jak naplňovat vlastní potřeby.

29.11. Zákazy, hranice - co je potřebné láskyplné vedení a co už je moc rodiče nad dítětem

10.1. Jak dát dítěti svobodu, ale ne moc nad ostatními lidmi. Jak rozlišit láskyplné plnění potřeb dítěte od moci dítěte nad rodičem, co dělat, když má dítě nad námi moc

24.1. Unschooling

7.2. Jak v sobě probudit bezpodmínečnou lásku ve složitých situacích

21.2. Manželství, přátelství, širší rodina: aplikace učení Naomi na vztahy mezi dospělými

7.3. Léčivé hry, které pomáhají měnit chování a emoční vzorce

28.3. Vychováváme uvědomělé lidi: Jak učit hodnoty, kdy se ujímat vedení a jak být přítomni navzdory svým starým vzorcům

11.4. Sourozenecké boje

25.4. Harmonie v každodenním životě se staršími dětmi

9.5. čtyřhodinový (součást setkání) - Rovnováha mezi zaměřením na dítě a ochranou na jedné straně a svobodou a vnitřním vedením na druhé straně

31.5. Vychováváme zdravé děti: strava, porod, zuby, očkování, životní styl šetrný k životnímu prostředí


Poslední květnový webový seminář proběhne v sobotu 9. květne a budete se ho moci zúčastnit buď prostřednictvím svého počítače u vás doma nebo společně s podobně smýšlejícími lidmi na setkání přátel Naomi Aldort v Mladočově. Tento seminář bude delší než ostatní semináře (čtyřhodinový) a bude v sobě spojovat klasický i hluboký seminář.

Cena jednoho webového semináře bude 500,-, cena dvojitého semináře 1000,-

Při účasti na "malé sadě" (6 seminářů + 1 čtyřhodinový seminář - možno navolit podle vlastního přání - celkem je to 16 hodin s Naomi), dostanete jeden seminář zdarma, cena je tedy 3500,-. Pokud se zúčastníte celé "velké sady" (tedy úplně všech seminářů včetně obou čtyřhodinových) - celkem 32 hodin s Naomi), dostanete zdarma jeden dvojitý seminář - celkem tedy zaplatíte 7000,-.

Všichni účastníci dostanou nahrávky seminářů v obou jazycích (čeština i angličtina).


Přihlašovat se můžete na adrese peta.kutackova zavináč gmail,.com. Přihlašujte se, prosím, co nejdříve - ulehčíte tím organizaci seminářů.

Do emailu napište, prosím, svoje jméno a vypište semináře, kterých se chcete účastnit. Platbu posílejte na účet č. 2600220911/2010, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, "WS" a svoje jméno. Jednotlivé semináře by měly být zaplacené vždy nejpozději tři dny před seminářem, sady nejpozději tři dny před prvním seminářem z vámi vybrané sady.


Rozvíjení hudebního talentu0%
Domácí vzdělávání, unschoolling0%
Jak dát dítěti svobodu, ale ne moc nad ostatními lidmi. Jak rozlišit láskyplné plnění potřeb dítěte od moci dítěte nad rodičem, co dělat, když má dítě nad námi moc0%
Jak postupovat v situacích, kdy by dítě mělo kvůli svému zdravotnímu stavu dělat něco, co samo nechce a co ho nebaví (např. Vojtovo cvičení při hypotonii apod.)0%
Agrese mezi sourozenci0%
Jídlo: jak bez boje zajistit, aby dítě jedlo zdravě, jak postupovat při změně ve stravování, když dítě trvá na svých oblíbených pokrmech a nechce zkoušet nic nového0%
Zákazy, hranice - co je potřebné láskyplné vedení a co už je škodlivá moc dospělého nad dítětem0%